Privacy Verklaring HBD Risicobeheer

Via de dienst op www.hdb-risicobeheer.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. HDB Risicobeheer acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. HDB Risicobeheer B.V. gevestigd te Almere en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39.10.0858 (hierna: “HDB Risicobeheer B.V.”), is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. De door gebruiker verstrekte gegevens worden via een beveiligde verbinding naar de door jou gekozen aanbieder verzonden zodat zij in staat zijn om de aanvraag af te handelen. Bovendien verwerken wij deze gegevens ook zelf. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 mei 2018

1. Gebruik van persoonsgegevens
Onze dienst bestaat uit advisering en bemiddeling bij het afsluiten van een verzekering door jou bij een verzekeraar, die wij in dit document verder “Aanbieder” noemen: Hieronder verstaan wij een partij die zelfstandig verzekeringen aanbiedt waarmee de jou door bemiddeling van HDB Risicobeheer een overeenkomst aangaat. Door het gebruiken van onze dienst laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Door middel van gebruik van onze diensten, geef je ons toestemming jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden te gebruiken: Het doorsturen van de gegevens naar de Aanbieder waarbij jij een verzekering wilt afsluiten, dan wel naar wenst over te stappen; Het (eventueel) opzeggen van contracten met diverse andere Aanbieders en het informeren over het verloop daarvan; Het (telefonisch) benaderen van jou bij aflopende contracten; Het analyseren en onderzoeken van jouw gegevens; NAW gegevens; Telefoonnummer; Factuuradres; Emailadres; Betalingsgegevens; Geslacht; Geboortedatum; IP adres; Eventuele af te leiden persoonsgegevens voortvloeiend uit de “aanvullende vragen”.

2. Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje (een string van letters en cijfers) dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op je harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Cookies kunnen worden gebruikt door webservers om gebruikers te identificeren en monitoren als ze de verschillende pagina’s op een website bezoeken alsmede om terugkerende gebruikers naar de website te identificeren. Cookies kunnen “permanent” of “sessiegericht” zijn. Met behulp van een permanente cookie kunnen partijen jou herkennen bij een nieuw bezoek op een website. De website kan daardoor bijvoorbeeld speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer jij toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kan dit door middel van een cookie onthouden worden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen, waardoor je dus tijd bespaart en prettiger gebruik van een website kunt maken. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Dit kan ook functionele cookies betreffen, waarvoor je geen toestemming hoeft te geven. Denk daarbij aan de gekozen producten, zodat indien je het bestelproces verlaat en later weer terugkeert, de gegevens nog staan ingevuld. Met behulp van een sessie cookie kunnen partijen zien welke onderdelen van de website jou tijdens een bezoek heeft bekeken. Dit helpt om de website daardoor zoveel mogelijk aan te kunnen passen op het surfgedrag van bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra de browser wordt afgesloten. Wij kunnen contact met je opnemen voor commerciële doeleinden: per post; per mail; per telefoon; via sociale media; bezoek aan huis n.a.v bovengenoemde contact momenten (op afspraak); Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

3. Registreren
Bij (bepaalde onderdelen van) onze diensten moet je je eerst registreren. Na registratie bewaren wij (via de door jou gekozen gebruikersnaam) de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij je kunnen benaderen in het kader van uitvoering van de bemiddeling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die je bij ons hebt afgenomen. Wij zullen de aan jou gebruikersnaam gekoppelde gegevens behalve aan de Aanbieder niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Dit geldt voor alle persoonsgegevens die wij verzamelen of die je aan ons verstrekt.

4. Beveiliging
Om inzage van jouw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft HDB Risicobeheer verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies. De persoonsgegevens en handelingen van jou worden beveiligd door het gebruik van geavanceerde technologie en veiligheidssystemen. De klantgegevens staan op een zeer goed beveiligde externe server van Pelican ICT.

5. Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden (waaronder Aanbieders) die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden jou aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

7. Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen. HDB Risicobeheer BV Gaffel 48 1319 BV Almere Postbus 60341 1320 AJ Almere Telefoon: 036-5240412 Email: info@hdb-risicobeheer.nl

Snel naar...

HDB Risicobeheer B.V.

Oliemolenstraat 60 
6416 CB Heerlen, Nederland
088-0071999
info@hdb-risicobeheer.nl

Documenten

Developed by MDesign Web+Graphic Studio & ISL Marketing
menu